Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Τρομοκρατία προσπαθεί να επιβάλλει ο διοικητής του νοσοκομείου απέναντι στους διαμαρτυρόμενους γιατρούς της βόρειας ΚερκύραςΠληροφορηθήκαμε πως τόσο στη συνάντηση του με το βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη Πέμπτη, όσο και την επομένη σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις του, ο διοικητής του νοσοκομείου απείλησε με παραπομπή σε πειθαρχικό όσα μέλη της ένωσης ιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, αλλά και τους γενικούς  ιατρούς της βόρειας Κέρκυρας που αποκαλούν παράνομη τη πρακτική του ιδίου για τη μετακίνηση γενικών ιατρών στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου που ο ίδιος προωθεί.

-Περιμένουμε ως εκ τούτου τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να καταπατά το ΦΕΚ Β' 874 "Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.". που αναφέρει ρητά ότι στελέχωση τμημάτων επειγόντων με ιατρούς γενικής ιατρικής γίνεται μόνο εφόσον αυτοί έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.
Η απόφαση αυτή είναι διευκρινιστική του νόμου που επικαλείται ο ίδιος (4052/2012) για τη στελέχωση του τμήματος επειγόντων και εκδόθηκε μόλις 6 ημέρες μετά τη δημοσίευση του 4052 από το ίδιο το υπουργείο υγείας, ακριβώς για να μην υπάρχουν παρερμηνείες….

- Περιμένουμε επίσης τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο έκφρασης για το γεγονός ότι επιμένει να καταπατά το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.2519/1997 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 165), ο Γενικός Ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του "καθ' οιονδήποτε τρόπο"

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να μας ωθεί να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες άλλης ιατρικής ειδικότητας, εξαναγκάζοντας μας, να ενεργήσουμε κατά παράβαση του νόμου και της ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής (άρθρο 2 παρ.2, εδ. α' και 5, άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3418/2005 "Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας", ΦΕΚ Α' 287) και μας εξωθεί στην αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας κατά την έννοια του άρθρου 176 του Ποινικού Κώδικά

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να μην εφαρμόζει το πόρισμα του ελέγχου των επιθεωρητών δημόσιας υγείας του περασμένου Οκτωβρίου που αναφέρουν ότι το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου δεν έχει στελεχωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Νόμους και Εγκυκλίους (σελ. 18/31), η δε παρουσία Γενικών Ιατρών δεν είναι συμβατή με τους αξιούμενους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών Εγκυκλίων (υπ' αριθ. 1108886/2006 και 439/ 20-09-2006) του Υπουργείου Υγείας (σελ. 20/31).

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις για τέτοιου είδους μετακινήσεις, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες με τελεσίδικη απόφαση του ελεγκτικού συμβουλίου και ως εκ τούτου παράνομα αποζημιώνονται. Αριθμός Πράξεως 163, Συν/ση 24η/17-8-2007.

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να καταπάτα συστηματικά εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον το άρθρο 24 παρ.1 του νόμου Ν 3599 (ΦΕΚ  Α 176/1-8-07) που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια μετακίνησης για εφημεριακές ή άλλες ανάγκες είναι 3 μήνες ανά έτος.

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να καταπάτα τις αποφάσεις (ΣτΕ 20/1978 , 5926/1995, 2357/1977 , ΔΕφΑΘ 1588/1988, ΔΔΙΚΗ 1989 ,1044, ΔΕφΑΘ 1333/2007) που προβλέπουν ότι η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια για την μετακίνηση των υπαλλήλων μέσα στην ίδια αρχή , όμως η μετακίνηση υπαλλήλου είναι επιτρεπτή από τη θέση στην οποία υπηρετεί σε θέση ομοιόβαθμη της αυτής κατηγορίας ή των αυτών καθηκόντων με την κατεχόμενη από τον υπάλληλο και όχι σε θέση άλλου κλάδου ή άσγετη προς τα προσόντα και την ειδικότητα του μετακινούμενου υπαλλήλου.

- Περιμένουμε τον ίδιο να μας δώσει έναν άλλο όρο για το γεγονός ότι επιμένει να καταπάτα  τις αριθμ Α3α/οικ.14801/25-08-1986 (ΦΕΚ Β' 579/1986) και Α3α/οικ. 14802/25-08-1986 (ΦΕΚ Β' 579/1986) Κ.Υ.Α. περί σύστασης των Κέντρων Υγείας Αγίου Αθανασίου-Αγρού και Αγίου Μάρκου Κέρκυρας αντίστοιχα όπου και υπηρετούμε και όπου ορίζεται ρητά στο άρθρο 3 αυτών ότι οι γιατροί που κατέχουν θέσεις των Κέντρων Υγείας μπορεί να προσφέρουν εναλλακτικά και τις υπηρεσίες τους και στο Νοσοκομείο (στα αντίστοιχα τμήματα της ειδικότητας τους) ιιε εξαίρεση όμως όσους διορίζονται στις θέσεις «Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας».

Θεωρούμε ότι είναι σαφές ότι κανένας άλλος όρος δε μπορεί να περιγράψει πιο ρητά την καταπάτηση όλων αυτών και άλλων ακόμα διατάξεων που για οικονομία χώρου δεν αναφέρουμε.


Όμως το σημαντικό που ανακύπτει από την πρακτική των απειλών του διοικητή για πειθαρχικό, είναι το  δείγμα της νοοτροπίας και του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος διοικεί το νοσοκομείο. 

Είναι επίσης δείγμα της νοοτροπίας και πολιτικής τοποθέτησης αυτών που τον στηρίζουν και τον επανατοποθέτησαν σε αυτή τη θέση.

Δηλώνουμε πως τέτοιες απειλές όχι μόνο δε θα μας φιμώσουν στο να εκφράζουμε ελεύθερα το λόγο μας, (για το αιτιατό του οποίου έχουμε άλλωστε προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη), αλλά μας δυναμώνουν γιατί οι απειλές είναι απόδειξη της έλλειψης ουσιαστικών επιχειρημάτων από τη διοικηση.

Ξέρουμε πως τέτοιες πρακτικές τρομοκράτησης εργαζομένων πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα στο χώρο της δημόσιας υγείας και όχι μόνο στην Κέρκυρα. Παραδείγματα πολλά όπως η πρόσφατη επιβολή κυρώσεων σε γιατρούς συνδικαλιστές εδώ στο νοσοκομείο μας για τον έλεγχο του ΣΕΥΥΠ, η κλήση σε απολογία σε συνάδερφο γενικό ιατρό στην Κρήτη με την αιτιολογία της «πρόκλησης πανικού σε πληθυσμό» επειδή σε ομιλία του ανέφερε ότι με τις πολιτικές των μνημονίων κινδυνεύουν να κλείσουν ΚΥ στην περιφέρεια κοκ.

Αυτό όμως που ο διοικητής δεν έχει καταλάβει είναι ως ένωση γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, ότι:
-Είμαστε αταλάντευτοι στην διεκδίκηση παροχής υπηρεσιών υγείας που να μη θέτουν σε κίνδυνο τους προσερχόμενους στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου.
-Είμαστε αταλάντευτοι ενάντια στη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο βόρειο τμήμα του νησιού.
-Είμαστε επίσης αταλάντευτοι στο να προασπίσουμε τους ίδιους τους γιατρούς μέλη της ένωσης ιατρών ΕΣΥ και το πτυχίο τους, που τίθεται σε κίνδυνο από τις αποφάσεις τοποθέτησης από τον διοικητή σε αντικείμενα που δεν γνωρίζουν όπως τα επείγοντα ενός δευτεροβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος για ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το Δ.Σ. της ένωσης γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.