Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

για τη συναντηση ως προς το θέμα της στελέχωσης των ΤΕΠ
Ανακοίνωση                               Κέρκυρα 20/2/2015

Η ένωση γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας συμμετείχε σήμερα 20/2/15 σε υπηρεσιακή συνάντηση με το διοικητή του νοσοκομείου Κέρκυρας, τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου, την πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου και τους διευθυντές των παθολογικών κλινικών για το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου.

Ως ένωση προασπιστήκαμε τη πάγια θέση μας που είναι η δημιουργία οργανωμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο. Εκθέσαμε σαφώς το ζήτημα ότι το τμήμα επειγόντων προβλέπεται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου και παρότι έχουν προσληφθεί για αυτό 2 ιατροί (ένας μόνιμος και ένας επικουρικός) ποτέ δεν λειτούργησε. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου δεν ζητήθηκε από τη διοίκηση ούτε καν πρόσληψη επικουρικού ιατρού για το σκοπό αυτό. Αντίθετα οι ιατροί που προσλήφθηκαν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε κλινικές του νοσοκομείου. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η διοίκηση ουδέποτε προσπάθησε ουσιαστικά να υλοποιήσει τη λειτουργία του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου.
 
Σαν ένωση ιατρών ΕΣΥ εκφράσαμε επίσης την πλήρη αντίθεση μας με την παράνομη γίνει μόνο εφόσον αυτοί διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας. Είναι γνωστό στη διοίκηση πως αυτά τα προσόντα ουδείς εκ των γενικών ιατρών που μετακινούνται δεν διαθέτει.
μετακίνηση γενικών ιατρών από τα Κέντρα Υγείας του νομού για το σκοπό αυτό. Ενημερώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι για την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 874/Β/12) για την οργάνωση τμημάτων επειγόντων που σαφώς ορίζει ότι η στελέχωση του ΤΕΠ από γενικούς ιατρούς μπορεί να

Επισημάναμε ότι προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση για μεταφορά γενικών ιατρών θα έπρεπε πρώτα να γίνει προσαύξηση με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του ίδιου νοσοκομείου ώστε η στελέχωση του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό να είναι ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις (4) Επ. Β αναλόγων με τα ανωτέρω ειδικοτήτων, όπως ορίζει η ίδια νομοθετική διάταξη.

Επισημάνθηκε πως παρά τις τελευταίες αποφάσεις της (παραιτηθούσης) διοίκησης της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας που υπαγορεύονται στην ουσία από την παρούσα διοίκηση του νοσοκομείου, υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις σε άλλους νησιωτικούς νομούς σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, που απαγορεύουν τη συμμετοχή γενικών ιατρών σε εφημερίες τμημάτων επειγόντων (όπως της 2η Υ.Πε για το νοσοκομείο Ρόδου). Μήπως άραγε στη Ρόδο έχουν λιγότερες ελλείψεις προσωπικού, ή μήπως εκεί τελικά νοιάζονται για την ουσιαστική στελέχωση του ΤΕΠ και όχι για να υπάρχουν σε αυτό λευκές ποδιές χωρίς ουσιαστικό ρόλο;;;;

Επισημάνθηκε τέλος ότι η Κέρκυρα αποτελεί ίσως το μοναδικό περιφερειακό νοσοκομείο που προτού εξαντληθεί η δυνατότητα εφημέρευσης (έως του πλαφόν) των ιατρών με νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη στελέχωση του ΤΕΠ, να καλούνται σε μετακίνηση ιατροί από δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δεν νομιμοποιούνται για την παρουσία τους σε αυτό το τμήμα. Η σωστή στελέχωση του ΤΕΠ του νοσοκομείου μας αφορά άμεσα όχι μόνο σαν γιατρούς αλλά και σαν πολίτες αυτού του τόπου καθώς είναι αυτονόητη απαίτηση η στελέχωση του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου με τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε για ακόμα μια φορά άμεσα την προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών για το τμήμα επειγόντων και την αύξηση των θέσεων που ζητήθηκαν από το υπουργείο για τη μόνιμη στελέχωση του τμήματος αυτού.

Πέραν αυτού το κυριότερο είναι πως η μετακίνηση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη στελέχωση των κέντρων υγείας της βόρειας Κέρκυρας και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή ευθύνης τους.

Παρά τη δυσλειτουργία τον Φεβρουάριο του τμήματος επειγόντων εξαιτίας της αναρμοδιότητας της διοίκησης για τη μετακίνηση γενικών ιατρών και την αντίθεση των διευθυντών των κέντρων υγείας, το μόνο που έπραξε η διοίκηση είναι οι στοχοποιημένες απειλές σε 2 πολιτικά δραστήριους γενικούς ιατρούς (ένα μέλος της ένωσης γιατρών ΕΣΥ και μια εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο) προς την υγειονομική περιφέρεια. Το ίδιο έγινε και με την απόπειρα μετακίνησης ενός εκ των 2 διευθυντών των κέντρων υγείας της βόρειας Κέρκυρας, (με απόφαση της Υ.Πε, μόλις μια μέρα μετά το έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου Κέρκυρας για τη μη συνεργασία μαζί του).

Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά και παρά τις πολλαπλές προτάσεις που καταθέσαμε προς επίλυση του προβλήματος βάση της τήρησης της νομοθεσίας και των δυνατοτήτων εφημέρευσης στο ΤΕΠ από τις αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες, εξήλθαμε της συνάντησης χωρίς να φαίνεται ουσιαστική διάθεση επίλυσης του προβλήματος από τη διοίκηση. Παρά τα ευχολόγια του διοικητή στο τέλος της συνάντησης περί τήρησης της νομιμότητας από εδώ και στο εξής κρατάμε πολλές επιφυλάξεις για την ουσιαστική πρόθεση για κάτι τέτοιο. Θα φανεί άλλωστε σύντομα καθώς το πρόγραμμα εφημέρευσης του Μαρτίου είναι προ των πυλών.

Επαναλαμβάνουμε την αταλάντευτη θέση μας στην δημιουργία αυτόνομου ΤΕΠ στο νοσοκομείο μας.

Ζητάμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το σκοπό αυτό και την άμεση αίτηση για επικουρικούς ιατρούς για το τμήμα αυτό.

Η εφημεριακή κάλυψη στα επείγοντα του νοσοκομείου πρέπει να γίνει με το προσωπικό που μπορεί βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου να εργάζεται στο τμήμα αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και σήμερα, ξεκινώντας από την επιστροφή και εφημέρευση στο ΤΕΠ του νοσοκομείου των γιατρών που προσελήφθησαν για το τμήμα αυτό, ταυτόχρονα με την κάλυψη των υπολοίπων κενών με τις νοσοκομειακές ειδικότητες που μπορούν βάση νόμου να εργάζονται στο τμήμα αυτό και δεν έχουν εξαντλήσει το πλαφόν εφημέρευσης, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην εφημερία του τμήματος αυτού.

Ζητάμε άμεσα να σταματήσουν οι προσπάθειες επιβολής μετακίνησης γενικών γιατρών από τα κέντρα υγείας, που γίνονται παρά την αντίθεση τόσο των διευθυντών των κέντρων υγείας, όσο και των τοπικών κοινωνιών, του ιατρικού συλλόγου και άλλων φορέων του νησιού. Είναι προφανές ότι οι απειλές και οι προσπάθειες τρομοκράτησης προς τους γενικούς ιατρούς έχουν πέσει στο κενό και πλέον δεν έχουν αποτέλεσμα. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν.

Αν η διοίκηση δεν έχει το πολιτικό σθένος να πράξει άμεσα τα αναγκαία για τη λειτουργία του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου, ας πράξει το αυτονόητο..
Να παραιτηθεί.


Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό από τη συνάντηση με το ΓΓ του Υπ.Υγείας κ.Μπασκόζο                                                                                                   Κέρκυρα 11/2/2015

Τη Δευτέρα 09/2/2014 υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας Γενικών Ιατρών της ένωσης γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας με επικεφαλή τον αντιπρόεδρο της ΕΓΕΣΥ κ. Φοίβο Κακαβίτσα στην Αθήνα με το νέο γενικό γραμματέα του ΥΥΚΑ κ. Μπασκόζο.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της προέδρου του ιατρικού συλλόγου κ.Γονίδη, ενώ σε αυτή παρεβρέθει και το μέλος του κινήματος νέων ιατρών κ.Καλλιάτσος (μέλος της ΕΙΝΑΠ και του ΔΣ του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών και αντιπρόσωπος του ΙΣΑ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο)

Το θέμα που μονοπώλησε τη συνάντηση δεν ήταν άλλο πέρα από το κύριο θέμα που απασχολεί τους νέους γενικούς ιατρούς μετά τις 22/12/2014. Δηλαδή τη μη μονιμοποίηση των νέων Γενικών ιατρών που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2010. Αυτοι οι γενικοί ιατροί και έμειναν εκτός διαδικασίας μονιμοποίησης με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4316 του 2014 σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους ιατρούς του ΕΣΥ.
Τεθήκαν πρακτικά ζητήματα υπ’ όψην του γ.γ. όπως ότι οι πρώτες πενταετίες λήγουν εντός του 2015, και έρχονται οι πρώτες απολύσεις γενικών ιατρών. Επί του θέματος έγινε αναλυτική παρουσίαση των λεπτομερειών του ζητήματος όπως ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ουδεμία δυνατότητα ο γιατρός που απομακρύνεται να επαναδιεκδικήσει τη θέση που κατέχει (καθώς αυτή θα προκυρηχθεί 5 μήνες νωρίτερα, όσο αυτός θα είναι ακόμα υπάλληλος του ΕΣΥ), ότι υπάρχει όριο ηλικίας (45 έτη) μετά το οποίο ο νέος γενικός ιατρός δε θα μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου 5ετη θητεία στο ΕΣΥ.
Πριν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση μας στις επί μέρους δυσκολίες ο γγ μας διέκοψε λέγοντας μας πως πρόθεση της νέας κυβέρνησης είναι να μην απολυθεί κανείς γιατρός από το ΕΣΥ και μάλιστα της ΠΦΥ.
Σε απάντηση του εξηγήσαμε ότι δεδομένης της ύπαρξης του πρόσφατου νόμου, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και υποσχέθηκε ότι το υπουργείο να σκοπό να την προωθήσει.
Δεν υπήρξε καμιά χρονική δέσμευση αλλά ευελπιστούμε κάτι τέτοιο να γίνει άμεσα καθώς το θέμα επείγει. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως ένωση δεν πρόκειται να αφήσουμε το ζήτημα και προφανώς θα επανέρθουμε τόσο μέσω της ομοσπονδίας των γιατρών ΕΣΥ (ΟΕΝΓΕ), όσο και μέσα από τους ιατρικούς συλλόγους και του ΠΙΣ, όσο και απευθείας στο υπουργείο ως ένωση. Θεωρούμε πως το αντίστοιχο πρέπει να γίνει επιπλέον και πρώτιστα από τους αρμόδιους και εκπρόσωπους της γενικής ιατρικής στην Ελλάδα (κάτι που άλλωστε έπρεπε να είχαν πράξει ήδη, αλλά δυστυχώς δε βλέπουμε καμιά τέτοια κίνηση).

Στη συνάντηση τέθηκαν και πιο πρακτικά ζητήματα όπως των μόνιμων μετακινήσεων των γενικών ιατρών σε νοσοκομεία και ΤΕΠ από την 6η Υ.Πε. κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τη στελέχωση τμημάτων επειγόντων και δημιουργώντας τεράστια κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη βόρειο Κέρκυρα.  Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της επικίνδυνης εφημέρευσης, στο ΚΥ Αγ. Μάρκου που αρκετές μέρες το μήνα εφημερεύει μόνος του ένας γιατρός χωρίς νοσηλεύτρια ή άλλο προσωπικό. Ο γενικός γραμματέας ενημερώθηκε επίσης για την πρακτική του απερχόμενου διοικητή της 6ης Υ.Πε. που χωρίς να ρωτήσει για την κατάσταση στο νησί κανέναν άλλο πέραν από το διοικητή του νοσοκομείου κ.Γρηγορόπουλο, στέλνει συνέχεια έγγραφα, αγνοώντας όλους τους τοπικούς φορείς, τον τοπικό ιατρικό σύλλογο και την ένωση γιατρών ΕΣΥ του νησιού.
Ο γενικός απάντησε ότι θα ενεργοποιηθεί άμεσα για το ζήτημα ενημερώνοντας τον υπουργό κ.Κουρουμπλή.

Το Δ.Σ. της ένωσης γιατρών ΕΣΥ Ν.Κερκυρας

Ενημερωτικό προς ΟΕΝΓΕ για τα χθεσινα εντέλλεσθαι τις ΥΠΕ στους διευθυντες των ΚΥΠρος Προεδρο ΟΝΓΕ κ.Δημ.Βαρνάβα                                  Κέρκυρα  10/02/2015Ενημερωτικό μη σύννομων μετακινήσεων από το διοικητή του ΓΝ Κέρκυρας και το διοικητή της 6ης Υ.Πε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στο ΓΝ Κέρκυρας ο νυν διοικητής με τη κάλυψη της υγειονομικής περιφέρειας συνεχίζει παρά τις σφοδρές αντιδράσεις τόσο τοπικών φορέων, όσο και της ένωσης γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, του ιατρικού συλλόγου Κέρκυρας, αλλά και των ιδίων των γενικών ιατρών να μετακινεί γενικούς ιατρούς από τα κέντρα υγείας της βόρειας Κέρκυρας στα επείγοντα της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου.
Το παράδοξο είναι ότι οι μετακινήσεις αυτές γίνονται ενώ δεν εξαντλείται η δυνατότητα εφημέρευσης των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά και πέραν του νομικού πλαισίου που ορίζεται για την παρουσία γενικών ιατρών σε επείγοντα νοσοκομείου.

Η μετακίνηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα:
 α) τόσο τις τεράστιες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα ΚΥ, λόγω των αντισταθμιστικών ρεπό μετά από κάθε εφημερία, (ΚΥ με τεράστια έλλειψη προσωπικού και ευθύνη όλη τη βόρεια Κέρκυρα).

β) Τον κίνδυνο στην εφημέρευση (καθώς στο ΚΥ Αγ. Μάρκου συχνά εξαιτίας των μετακινήσεων αυτών μένει να εφημερεύει μόνο ένας ιατρός, ενώ στο ΚΥ Αγ. Αθανασίου η παρουσία 2 γιατρών χωρίς νοσηλεύτρια και άλλο προσωπικό στη βάρδια καθιστά την εφημέρευση επικίνδυνη) και τα κενά που δημιουργούνται στα ΚΥ στα οποία ανήκουν οργανικά οι γιατροί που μετακινούνται.

γ) την υπερφόρτωση με εφημερίες γιατρών των Κέντρων υγείας πέραν του πλαφόν των 7 εφημεριών το μήνα σε επείγοντα, όταν παραδόξως οι γιατροί του τμήματος που καλύπτεται από γενικούς ιατρούς κάνουν μόνο τις μισές ενεργείς εφημερίες.

δ) την μη νομική κάλυψη των ιατρών που μετακινούνται, καθώς η μετακίνηση δεν είναι συμβατή με τους νόμους για τη στελέχωση των ΤΕΠ. Σε αυτά ναι μεν επιτρέπεται να εργάζονται γιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, αλλά μόνο στην περίπτωση που αυτοί έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας. (κανείς εκ των μετακινουμένων έχει αυτή την ιδιότητα). Με βάση αυτή τη νομική κάλυψη η 2 Υ.Πε. προ 6μηνου, πήρε πίσω αντίστοιχη μετακίνηση που αρχικά είχε εκδώσει για το νοσοκομείο της Ρόδου, μετά από την συσταση του νομικού της συμβούλου (επισυναπτόμενο)

Στην Κέρκυρα μετά από 4 χρόνια μετακινήσεων και με την έλλειψη πολιτικής πλέον στήριξης, ο διοικητής καθώς και η υπεύθυνη ιατρικού προσωπικού επι αρκετές ημέρες δήλωναν αδυναμία να εκδώσουν εντέλλεσθαι μετακίνησης των γενικών ιατρών για το μήνα Φεβρουάριο και όντως οι εφημερίες ξεκίνησαν χωρίς γενικούς ιατρούς στα επείγοντα.
Για τον ίδιο άλλωστε λόγο δεν στάλθηκε από τα ΚΥ καμιά λίστα εφημερευόντων προς το νοσοκομείο για τον μήνα αυτό, αλλά σταλθήκαν από τους διευθυντές των ΚΥ και έγγραφα μη συναίνεσης σε εφημέρευση γενικών ιατρών στο νοσοκομείο.
Παρά ταύτα , με υπόγειες διαδρομές εκμαιεύτηκε από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, την τελευταία ημέρα πριν την απομάκρυνση του από τα καθήκοντα, εντολή προς τους διευθυντές των ΚΥ να εκδώσουν αυτοί πρόγραμμα εφημέρευσης στα επείγοντα της παθολογικής του νοσοκομείου!!!!
Έγγραφο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με παλαιότερα της 6ης Υ.Πε. με ημερομηνίες 03/06/14 και 24/12/2014 (επισυνάπτονται) που σαφώς όριζαν πως την αναγκαιότητα, τον αριθμό κτλ των μετακινήσεων θα ορίζονται σε συνεννόηση του διοικητή κ.Γρηγορόπουλου με τους διευθυντές των ΚΥ.


Πιο αναλυτικά θα αναφέρουμε τα εξής:

1.                                   Κατά την αρχική περίοδο μετακίνησης, προ 4ετίας ως λόγος αναφέρονταν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω της υποστελέχωσης της Παθολογικής Κλινικής (Τότε υπήρχαν μόνο 3 ιατροί ενώ σήμερα είναι 7). Όμως  έκτακτη επαναλαμβανόμενη μετακίνηση διάρκειας 4 ετών επίσης δεν υφίσταται.
Με τη μετακίνηση που γίνεται οι ιατροί του κέντρων υγείας φτάνουν να πραγματοποιούν 8-9 ενεργείς εφημερίες το μήνα και μάλιστα πρώτης γραμμής (επείγοντα).

2.                                   Βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου η μετακίνηση στο “Τ.Ε.Π.” του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου είναι παράνομη καθώς ναι μεν η δυνατότητα
εργασίας γενικών γιατρών σε επείγοντα νοσοκομείων είναι δυνατή βάση νόμου, όμως σύμφωνα με την υπ'  αριθ.  Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869/06-03-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ Β' 874), προβλέπεται πως η στελέχωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), πρέπει να είναι με εξειδικευμένο, έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
6. Στο Τ.Ε.Π. των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ... ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.” Καθώς και “Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας .....ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α, και μία (1) θέση Επιμελητή Β του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.ειδικότητας ....ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.
Κανείς εκ των μετακινούμενων δεν έχει αποδεδειγμένη εμπειρία όπως ορίζει ο νόμος.

Αντίθετα ενώ στο νοσοκομείο έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του ΤΕΠ 2 ιατροί (ένας μόνιμος και ένας επικουρικός) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, αυτοί δεν εφημερεύουν στο ΤΕΠ με απόφαση διοικητή.
Επιπλέον ενώ σύμφωνα με τον ίδιο νόμο 2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες του προσωπικού.”, εξαναγκαζόμαστε ως οι μόνοι επιμελητές για εξυπηρέτηση ΤΕΠ να εφημερεύουμε 17 ή 24 ώρες συνεχόμενα.

3.                         Τίθεται θέμα ασφάλειας εφημέρευσης στα ΚΥ όπου ανήκουν οι μετακινούμενοι. Το Πρόγραμμα εφημερίων καταρτίζεται με τρεις (3) Καταστάσεις (λίστες) εφημερευόντων Ιατρών από το Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου και δύο Καταστάσεις (λίστες) εφημερευόντων Ιατρών από το Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου. Αφού το εν λόγω Πρόγραμμα αποσταλεί ως έχει στο Νοσοκομείο και προσυπογράφεται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διοικητή, επίσης ως έχει, ο Διοικητής κάθε μήνα από το έτος 2012 και εφεξής καταρτίζει μία συμπτυγμένη-ενιαία Κατάσταση (λίστα) εφημερευόντων Ιατρών με μόνη την δική του υπογραφή και την σημείωση: «προς εξυπηρέτηση Τ.Ε.Π.», αφαιρώντας, έτσι, ιατρικό προσωπικό από τις εφημερίες των Κέντρων Υγείας και καθιστώντας τις εφημερίες εκεί επισφαλείς έως επικίνδυνες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου αρκετές ημέρες κάθε μήνα εφημερεύει ένας (1) Ιατρός χωρίς Νοσηλεύτρια, κατάσταση ιδιαιτέρως επικίνδυνη όταν συμβεί να προσέλθει κάποιο βαρύ περιστατικό. Στο Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, οι εφημερίες πραγματοποιούνται στη συντριπτική πλειονότητα τους με δύο (2) Ιατρούς και χωρίς Νοσηλεύτρια και μάλιστα, όταν ο ένας Ιατρός συνοδεύει περιστατικό με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, υπάρχει απόλυτη επισφάλεια και κίνδυνος ζωής προσερχόμενων ασθενών στο Κέντρο Υγείας.


4.                         Η μετακίνηση βαση του νομικου πλαισίου από άλλες υπηρεσίες πρέπει να γινεται όταν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης από τον ίδιο οργανισμό. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό καθώς σε τμήματα του νοσοκομείου που υπηρετούν γιατροί που μπορούν να στελεχώσουν τα επείγοντα βάση του προαναφερθέντος νόμου(ΜΕΘ, αναισθησιολογικό), υπάρχουν οι κατάλληλες ιατρικές ειδικότητες που δεν εξαντλούν το πλαφόν.

5.                         Η μετακίνηση είναι εκτός κάθε θεσμικού πλαισίου. Το ΤΕΠ του νοσοκομείου είναι ένα τμήμα που δεν υπάρχει καθώς ποτέ δεν έχει συσταθεί (παρότι προβλέπεται από το οργανόγραμμα και δε διαθέτει ούτε διευθυντή ούτε άλλο ιατρικό προσωπικό). Η μετακίνηση επιπλέον δεν είναι ούτε απόσπαση, ούτε μετάθεση. Παλαιότερες αποφάσεις του υπουργείου σας (επισυναπτόμενο 1) απαγορεύουν τέτοιου είδους
μετακινήσεις για ημέρες.

6.                         Τέτοιου είδους μετακινήσεις όπως αυτή που πραγματοποιεί ο διοικητής του ΓΝ Κέρκυρας έχουν κριθεί παράνομες με τελεσίδικη απόφαση του ελεγκτικού συμβουλίου και ως εκ τούτου παράνομα αποζημιώνονται. Αριθμός Πράξεως 163, Συν/ση 24η/17-8-20007.

7.                         Η προ έτους καταρτισθείσα Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) επισημαίνει, ότι το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου δεν έχει στελεχωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Νόμους και Εγκυκλίους (σελ. 18/31), η δε παρουσία Γενικών Ιατρών δεν είναι συμβατή με τους αξιούμενους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών Εγκυκλίων (υπ' αριθ. 1108886/2006 και 439/ 20-09-2006) του Υπουργείου Υγείας (σελ. 20/31).

8.                         Η μετακίνηση γίνεται από τον διοικητή του νοσοκομείου παρότι τα ΚΥ δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του (Σχετικές διαπιστωτικές πράξεις μετακίνησης του προσωπικου από το ΓΝ Κέρκυρας στην 6 Υ.Πε., εκδόθηκαν με Αρ.Πρωτ.1515/06.11.2014 και 1516/06.11.2014). Μετά από πιέσεις του ιδίου προς τη διοίκηση της 6ης Υ.Πε. έχουν εκδοθεί δυο αποφάσεις (Αρ.Πρωτ.12025 της 03/6/2014 και 30925 της 24/12/2014), που επιτρέπουν τέτοιου είδους μετακινήσεις μόνο κατόπιν συνεννόησης διοικητή νοσοκομείου και διευθυντών των ΚΥ. Όμως τέτοια συναίνεση ποτέ δεν υπήρξε από τους διευθυντές των ΚΥ. Αντίθετα κατατέθηκαν έγγραφα προς την 6η Υ.Πε και το ΓΝ Κέρκυρας (πιο πρόσφατο στις 19/1/2015 του δ/ντη του ΚΥ Αγ. Αθανασίου) που δεν συναινούσαν στη μετακίνηση από τους διευθυντές των ΚΥ και αναφέρουν την επικίνδυνη κατάσταση εφημέρευσης στα ΚΥ που προκαλεί η μετακίνηση αυτή.

9.                         Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με Απόφαση του ήδη από τα τέλη του έτους 2012, επισημαίνει, ότι δεν λειτουργεί Τ.Ε.Π. στο Νοσοκομείο σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και ότι τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου θα πρέπει να καλύπτονται από τους ειδικευμένους ανά Κλινική Ιατρούς του Νοσοκομείου, που τελούν σε εφημερία και ότι η μόνη υπηρεσία των Γενικών Ιατρών, εάν υπήρχε οργανωμένο Τ.Ε.Π., θα ήταν αποκλειστικά και μόνο η διαλογή των περιστατικών.

10.                      Το  υποτιθέμενο Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου ουδέποτε είχε δική του Κατάσταση (λίστα) εφημέρευσες ιατρικού προσωπικού. Η μόνη Κατάσταση που υπάρχει είναι αυτή που καταρτίζεται και εγκρίνεται κάθε μήνα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου κατά πρόδηλη καταστρατήγηση των ισχυουσών διατάξεων, που διέπουν την κατάρτιση των Προγραμμάτων εφημερίων. Mε το Ν.3329/2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 81) και συγκεκριμένα το άρθρο 7 παρ.9, περ.6, ορίζεται, ότι:

«Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου [και όπου αυτός δεν υπάρχει, ο Διοικητής] έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ...........................6. Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών», Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή».Μάλιστα δε, όλοι οι Γενικοί Ιατροί της Κατάστασης (λίστας) αυτής, ενώ εξαναγκάζονται από το διοικητή να εφημερεύουν στο Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου, εμφανίζονται τύποις να εφημερεύουν στα Κέντρα Υγείας, όπου ανήκουν οργανικά και υπηρετούν (!!!)
Στην ίδια δε διαπίστωση προβαίνουν στην ως άνω Έκθεση Ελέγχου και οι Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (σελ. 17/31).

11.                      Οι περισσότεροι γιατροί που μετακινούνται είναι Γενικοί Ιατροί στη πρώτη θητεία. Το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.2519/1997 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 165), ο Γενικός Ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του "καθ' οιονδήποτε τρόπο"
Συνεπώς, οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ.8, εδ.11 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81) και 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ Α' 176), όπως το άρθρο 24 τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 παρ. 21 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α' 129), ως γενικές διατάξεις δεν αφορούν την υπηρεσιακή μετακίνηση του Γενικού Ιατρού, η οποία, αντιθέτως, ρυθμίζεται από την ειδική ως άνω διάταξη του άρθρου 26 παρ.1 του Ν.2519/1997. Επίλέον κάθε ειδική διάταξη Νόμου, υπερισχύει και κατισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης Νόμου (η οποία ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα), μέχρις ώτου αυτή καταργηθεί.

12.                      Υπάρχει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος διάπραξης ιατρικού λάθους, που θα επιβαρύνει τη πορεία της νόσου ασθενούς(-ών) της οικείας ειδικότητας, αλλά και θα μας οδηγήσει, ενδεχομένως, στη ποινική δικαιοσύνη, με την ιδιότητα του κατηγορούμενου (!!!), για πράξεις που άλλοι μας παρώθησαν να διαπράξουμε, μολονότι γνωρίζαμε, ότι παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες άλλης ιατρικής ειδικότητας (!!!), αλλά μας είχαν επιβάλλει, εξαναγκάζοντας μας, να ενεργήσουμε κατά παράβαση του νόμου και της ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής (άρθρο 2 παρ.2, εδ. α' και 5, άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3418/2005 "Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας", ΦΕΚ Α' 287). Ως ειδικευμένοι Ιατροί στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Γενικοί Ιατροί), αδυνατούμε να καλύψουμε με πληρότητα και ασφάλεια περιστατικά Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Τ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα ή/και σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα του Νοσοκομείου.

13.                      Η μετακίνηση μας γίνεται αρκετό καιρό τωρα με απειλές κάθε φορά που αντιδρούμε. Χαρακτηριστικό το απειλητικό έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου με αριθ. πρωτ. 152/21-02-2014 εγγράφου, με τον χαρακτηρισμό: «Εξαιρετικά Επείγον» και με θέμα: «Λειτουργία των Κέντρων Υγείας σε εφαρμογή του Ν.4238/2014», με αποδέκτες τους Διοικητικούς και Επιστημονικούς Υπευθύνους των Κέντρων Υγείας Αγίου Μάρκου και Αγίου Αθανασίου κ.κ. Κοσκινά Ιωάννη και Βορβίλα Ιωάννη.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται επί λέξει τα εξής:”…παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους ιατρούς αρμοδιότητας σας, ως προς την τήρηση του προγράμματος εφημερίων στα ΤΕΠ του Νοσο­κομείου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ιατροί που δεν θα προσέλθουν προς εφημερία στα ΤΕΠ τον Νοσοκομείου, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα υποστούν τις νόμιμες πειθαρχικές κυρώσεις και θα ενημερωθεί γι' αυτό η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ”.

14.                      Σε αντίθεση με την 6η Υ.Πε, σε αντίστοιχη περίπτωση προσπάθειας μετακίνησης στην 2η Υ.Πε, η μετακίνηση ανακλήθηκε μετά την άρνηση από την γενική ιατρό που της ζητήθηκε η μετακίνηση μετά από την σύσταση του νομικού συμβούλου της περιφέρειας. Περίπτωση μετακίνησης στη Ρόδο (Σχετικό 2)


Είναι προφανές από τα προαναφερθέντα ότι η εν λόγω μετακίνηση γίνεται κατά παράβαση κάθε λογικής, νομικού πλαισίου και δεοντολογίας και ζητούμε την παρέμβαση σας προς τη διοίκηση της 6ης Υ.Πε και του νοσοκομείου.

Για το ΔΣ της ένωσης γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας

Ο πρόεδρος                                                                                 Ο Αντιπρόεδρος     
Λευτέρης Μαρκάτης                                                              Φοίβος Κακαβίτσας


Επισυναπτόμενο 1