Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΩΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΓΕΣΥΚ

ΠΩΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
(ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011,2012,2013 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)
α) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των Οικονομικών ετών 2012 (χρήση 2011), 2013 (χρήση 2012) και 2014 (χρήση 2013) και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους Ιατρούς Ε.Σ.Υ', οι οποίοι υπέβαλαν τροποποιητικές (ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη μετά την έκδοση της ως άνω υπ’ αριθ. 2306/2014 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, όσοι από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. δεν είχαν υποβάλλει στην ΔΟΥ, στην οποία ανήκουν τροποποιητικές (ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, θα πρέπει να το πράξουν τώρα, οι δε Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν, ωσαύτως, σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των ως άνω Οικονομικών ετών και στη κατηγορία αυτή των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.
β) Για όσους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. εκδόθηκαν Δικαστικές Αποφάσεις που τους δικαιώνουν για προγενέστερα του 2012 Οικονομικά έτη, σε συνέχεια Προσφυγών που άσκησαν, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των εν λόγω Οικονομικών ετών (προγενέστερων του 2012) και να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους δικαιωθέντες Ιατρούς Ε.Σ.Υ.
2.Περαιτέρω, όσες Προσφυγές προγενέστερων του 2012 Οικονομικών ετών, που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, γίνουν δεκτές, με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων, η Φορολογική Διοίκηση, οφείλει, επίσης, να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.
3.Επισημαίνεται, ότι το ποσό του φόρου που θα πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους, θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που οι δικαιούχοι θα υποδείξουν στη Φορολογική Διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οφειλή του δικαιούχου Ιατρού προς το Δημόσιο, οπότε θα υπάρξει ο σχετικός συμψηφισμός.
4.Σχετικά με το ζήτημα του τι θα συμβεί στη συνέχεια, ήτοι για το Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) και εφεξής, ο δρόμος, πλέον, είναι ανοικτός για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η πάγια μηνιαία αποζημίωση των Ιατρών Ε.Σ.Υ. για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση.
5. Στην τροποποιητική-ανακλητική δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014 όπως και Βεβαίωση για τα ποσά που χορηγήθηκαν ως επίδομα βιβλιοθήκης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013.


ΣχετικαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.