Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

για τη συναντηση ως προς το θέμα της στελέχωσης των ΤΕΠ
Ανακοίνωση                               Κέρκυρα 20/2/2015

Η ένωση γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας συμμετείχε σήμερα 20/2/15 σε υπηρεσιακή συνάντηση με το διοικητή του νοσοκομείου Κέρκυρας, τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου, την πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου και τους διευθυντές των παθολογικών κλινικών για το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου.

Ως ένωση προασπιστήκαμε τη πάγια θέση μας που είναι η δημιουργία οργανωμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο. Εκθέσαμε σαφώς το ζήτημα ότι το τμήμα επειγόντων προβλέπεται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου και παρότι έχουν προσληφθεί για αυτό 2 ιατροί (ένας μόνιμος και ένας επικουρικός) ποτέ δεν λειτούργησε. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου δεν ζητήθηκε από τη διοίκηση ούτε καν πρόσληψη επικουρικού ιατρού για το σκοπό αυτό. Αντίθετα οι ιατροί που προσλήφθηκαν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε κλινικές του νοσοκομείου. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η διοίκηση ουδέποτε προσπάθησε ουσιαστικά να υλοποιήσει τη λειτουργία του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου.
 
Σαν ένωση ιατρών ΕΣΥ εκφράσαμε επίσης την πλήρη αντίθεση μας με την παράνομη γίνει μόνο εφόσον αυτοί διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας. Είναι γνωστό στη διοίκηση πως αυτά τα προσόντα ουδείς εκ των γενικών ιατρών που μετακινούνται δεν διαθέτει.
μετακίνηση γενικών ιατρών από τα Κέντρα Υγείας του νομού για το σκοπό αυτό. Ενημερώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι για την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 874/Β/12) για την οργάνωση τμημάτων επειγόντων που σαφώς ορίζει ότι η στελέχωση του ΤΕΠ από γενικούς ιατρούς μπορεί να

Επισημάναμε ότι προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση για μεταφορά γενικών ιατρών θα έπρεπε πρώτα να γίνει προσαύξηση με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του ίδιου νοσοκομείου ώστε η στελέχωση του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό να είναι ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις (4) Επ. Β αναλόγων με τα ανωτέρω ειδικοτήτων, όπως ορίζει η ίδια νομοθετική διάταξη.

Επισημάνθηκε πως παρά τις τελευταίες αποφάσεις της (παραιτηθούσης) διοίκησης της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας που υπαγορεύονται στην ουσία από την παρούσα διοίκηση του νοσοκομείου, υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις σε άλλους νησιωτικούς νομούς σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, που απαγορεύουν τη συμμετοχή γενικών ιατρών σε εφημερίες τμημάτων επειγόντων (όπως της 2η Υ.Πε για το νοσοκομείο Ρόδου). Μήπως άραγε στη Ρόδο έχουν λιγότερες ελλείψεις προσωπικού, ή μήπως εκεί τελικά νοιάζονται για την ουσιαστική στελέχωση του ΤΕΠ και όχι για να υπάρχουν σε αυτό λευκές ποδιές χωρίς ουσιαστικό ρόλο;;;;

Επισημάνθηκε τέλος ότι η Κέρκυρα αποτελεί ίσως το μοναδικό περιφερειακό νοσοκομείο που προτού εξαντληθεί η δυνατότητα εφημέρευσης (έως του πλαφόν) των ιατρών με νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη στελέχωση του ΤΕΠ, να καλούνται σε μετακίνηση ιατροί από δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δεν νομιμοποιούνται για την παρουσία τους σε αυτό το τμήμα. Η σωστή στελέχωση του ΤΕΠ του νοσοκομείου μας αφορά άμεσα όχι μόνο σαν γιατρούς αλλά και σαν πολίτες αυτού του τόπου καθώς είναι αυτονόητη απαίτηση η στελέχωση του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου με τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε για ακόμα μια φορά άμεσα την προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών για το τμήμα επειγόντων και την αύξηση των θέσεων που ζητήθηκαν από το υπουργείο για τη μόνιμη στελέχωση του τμήματος αυτού.

Πέραν αυτού το κυριότερο είναι πως η μετακίνηση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη στελέχωση των κέντρων υγείας της βόρειας Κέρκυρας και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή ευθύνης τους.

Παρά τη δυσλειτουργία τον Φεβρουάριο του τμήματος επειγόντων εξαιτίας της αναρμοδιότητας της διοίκησης για τη μετακίνηση γενικών ιατρών και την αντίθεση των διευθυντών των κέντρων υγείας, το μόνο που έπραξε η διοίκηση είναι οι στοχοποιημένες απειλές σε 2 πολιτικά δραστήριους γενικούς ιατρούς (ένα μέλος της ένωσης γιατρών ΕΣΥ και μια εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο) προς την υγειονομική περιφέρεια. Το ίδιο έγινε και με την απόπειρα μετακίνησης ενός εκ των 2 διευθυντών των κέντρων υγείας της βόρειας Κέρκυρας, (με απόφαση της Υ.Πε, μόλις μια μέρα μετά το έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου Κέρκυρας για τη μη συνεργασία μαζί του).

Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά και παρά τις πολλαπλές προτάσεις που καταθέσαμε προς επίλυση του προβλήματος βάση της τήρησης της νομοθεσίας και των δυνατοτήτων εφημέρευσης στο ΤΕΠ από τις αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες, εξήλθαμε της συνάντησης χωρίς να φαίνεται ουσιαστική διάθεση επίλυσης του προβλήματος από τη διοίκηση. Παρά τα ευχολόγια του διοικητή στο τέλος της συνάντησης περί τήρησης της νομιμότητας από εδώ και στο εξής κρατάμε πολλές επιφυλάξεις για την ουσιαστική πρόθεση για κάτι τέτοιο. Θα φανεί άλλωστε σύντομα καθώς το πρόγραμμα εφημέρευσης του Μαρτίου είναι προ των πυλών.

Επαναλαμβάνουμε την αταλάντευτη θέση μας στην δημιουργία αυτόνομου ΤΕΠ στο νοσοκομείο μας.

Ζητάμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το σκοπό αυτό και την άμεση αίτηση για επικουρικούς ιατρούς για το τμήμα αυτό.

Η εφημεριακή κάλυψη στα επείγοντα του νοσοκομείου πρέπει να γίνει με το προσωπικό που μπορεί βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου να εργάζεται στο τμήμα αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και σήμερα, ξεκινώντας από την επιστροφή και εφημέρευση στο ΤΕΠ του νοσοκομείου των γιατρών που προσελήφθησαν για το τμήμα αυτό, ταυτόχρονα με την κάλυψη των υπολοίπων κενών με τις νοσοκομειακές ειδικότητες που μπορούν βάση νόμου να εργάζονται στο τμήμα αυτό και δεν έχουν εξαντλήσει το πλαφόν εφημέρευσης, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην εφημερία του τμήματος αυτού.

Ζητάμε άμεσα να σταματήσουν οι προσπάθειες επιβολής μετακίνησης γενικών γιατρών από τα κέντρα υγείας, που γίνονται παρά την αντίθεση τόσο των διευθυντών των κέντρων υγείας, όσο και των τοπικών κοινωνιών, του ιατρικού συλλόγου και άλλων φορέων του νησιού. Είναι προφανές ότι οι απειλές και οι προσπάθειες τρομοκράτησης προς τους γενικούς ιατρούς έχουν πέσει στο κενό και πλέον δεν έχουν αποτέλεσμα. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν.

Αν η διοίκηση δεν έχει το πολιτικό σθένος να πράξει άμεσα τα αναγκαία για τη λειτουργία του πιο νευραλγικού τμήματος του νοσοκομείου, ας πράξει το αυτονόητο..
Να παραιτηθεί.


Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.